Back

ignorování narcisty (léčení tichem)

Narcisté mohou používat různé formy zneužívání, včetně ignorování (takzvaný "silent treatment"), manipulace, kontrolu a další, aby udrželi moc a kontrolu ve vztahu​​. Tyto metody mohou vést k pocitům prázdnoty a osamělosti u partnera, jak jste popisovala. Je důležité si uvědomit, že emocionální a psychologické zneužívání může mít hluboké a dlouhodobé dopady na jedince.

Share: